Liên hệ với chúng tôi để có mẫu miễn phí

Chứng chỉ

Công tyBằng cấp

Công tyChứng chỉ

Quản lý công nghiệp hóa nông nghiệp Doanh nghiệp chủ chốt cấp thành phố
2013 Municipal Leading Enterprises of Agricultural Industry
Municipal Key Leading Enterprises