Liên hệ với chúng tôi để có mẫu miễn phí

Lịch sử của chúng tôi

2003

Được thành lập tại Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao quốc gia Lạc Sơn vào năm 2003

2005

Chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9001 Chứng nhận KOSHER

2009

Chứng nhận HACCP

2013

Doanh nghiệp hàng đầu cấp thành phố trong quản lý công nghiệp hóa nông nghiệp

2015

Giấy phép sản xuất propyl gallate, đánh giá an toàn ba cấp quốc gia

Năm 2020

Sản xuất hàng loạt các sản phẩm cấp điện tử axit gallic